Etusivulle

4-1 kartoita:

­

  • Onko diagnoosi kohdallaan?­

  • Onko työssä tai vapaa-ajalla liiallista fyysistä tai henkistä kuormittumista?­

  • Minkälaisia hoitomuotoja on ollut käytössä?

 

 

gallery/hoitojen_checklist

4-2 kartoita: mitä työssä voidaan tehdä?

 

1. Mitä haittaa tai rajoituksia työntekijä kokee kipuoireestaan työssään?____________________

 

2. Miten ne vaikuttavat työsuoritukseen?_____________________________________________

 

3. Mitkä työtehtävät ovat erityisen ongelmallisia?______________________________________

 

4. Miten työtä voitaisiin muokata?__________________________________________________

 

5. Onko työn muokkausmahdollisuuksista keskusteltu/suunniteltu esimiehen kanssa?_________

 

6. Jos työn muokkauksia on tehty työpaikalla, onko työntekijän tilannetta seurattu? Ovatko muokkaukset riittäviä? Tarvitaanko lisämuutoksia?_____________________________________

 

7. Kaipaavatko esimiehet ja työntekijät tietoa kipuun ja työkykyyn liittyvistä asioista ja työn muokkausmahdollisuuksista?_____________________________________________________

 

 

gallery/hoitaja_tyossa

Lääketieteelliset hoitovaihtoehdot voidaan ryhmitellä neljään ryhmään:

 

  • Terapiat

  • Lääkehoidot

  • Injektiot

  • Leikkaukset

Hoidoista lisää myöhemmin...

Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy 'ergonomiapankki' - hyviä ratkaisuja fyysisen ergonomian parantamiseksi

 

Työ:

  • Onko työtä muokattu niin, että yksitoikkoiset, voimaa ja puristusotetta vaativat työtehtävät olisi saatu tilapäisesti vähennettyä?
  • Onko työkykyyn oleellisesti vaikuttavia työhön liittyviä psykososiaalisia kuormitustekijöitä(huono työilmapiiri, esimiehen tuen puute, liiallinen kiire, työn liiallinen vaativuus ym.) kartoitettu? Jos on, onko niihin pyritty vaikuttamaan?
  • Onko työntekijä keskustellut esimiehen kanssa potilaan työstä ja työkyvystä?
  • Onko työterveyshuolto ollut yhteydessä esimieheen työjärjestelyistä?
  • Onko työfysioterapeutti käynyt työpaikalla neuvomassa työn muokkauksessa?

 

Yksilöllisiä tekijöitä:

  • Onko työn ulkopuolella kuormitustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kivunsietokykyyn ja kivun kanssa pärjäämiseen (kriisi, suru, pitkittynyt stressi)?
  • Onko työn ulkopuolella harrastuksia, jotka ylläpitävät kipua (urheilu, remontointi, käsityöt, läppärin tai kännykän runsas käyttö, puutarhatyöt)?

 

Hoito:

  • Onko selvitetty mistä hoitomuodoista potilas kokee hyötyneensä? Mitkä pahentavat?
  • Onko potilas opetellut käyttämään aktiivisemmin myös ei-kipeää kättä? Onko potilas saanut fysioterapeutilta omahoito-ohjeita?
gallery/ttl
gallery/etusivu2

Diagnoosi:

  • Voiko kipu olla peräisin muualta (niska-hartialihaskireys, kaularanka, ranne)?
  • Onko taustalla merkittävää niska- tai olkapään vammaa?
  • Liittyykö oireeseen tuntopuutosta, kihelmöintiä, lihasheikkoutta (hermopinne kyynärpäässä?)