Etusivulle

1-4 Tutki: kipu paikallisesti ja laajemmin

 

Suomalaisessa tutkimuksessa 190:stä epikondylalgiapotilaasta 85 (45 %) raportoi myös laaja-alaista kipua

 

Heille oli tyypillistä:

- Naissukupuoli
- Voimakas kipuoire, alentunut kipukynnys
- Runsas positiivisten kliinisten testien määrä
- Vähäisempi käsivarren käyttö ja fyysinen aktiivisuus ylipäätään, heikompi puristusvoima
- Aiempia leikkauksia
- Pitkäkestoisia oireita ja enemmän sairaslomia
 

Pienimäki ym. Eur J Pain 2011

Keskushermostoperäisen kivun piirteitä:

• Kipua usein muuallakin kuin kyynärpäässä
• Paheneminen vaikeasti ennustettavissa, lepo ei paranna
• Kehittyy pidemmän ajan kuluessa erilaisten oireiden vaihdellessa, ei selkeä ”kyllä/ei”-alku
• Kipua jo menneisyydessä, alkaa usein jo nuorena, koulu-iässä tai nuorena aikuisena
 

Muita oireita: väsymystä, muistamiseen ja keskittymiseen liittyviä vaikeuksia, uniongelmia, mielialaongelmia

• Herkkyys muille ärsykkeille (kirkas valo, lämpötilan vaihtelu, kemikaalit, hajut, sisäilma, melu, sähkömagneettinen säteily, lääkeyliherkkyys…)
 

1-5 Tutki: laaja-alainen kipuilu

gallery/ahaa

On ihan eri asia, jos potilaalla on epikondylalgia tai sen lisäksi myös kipua laajalti muualla. Kyse on eri 'taudista'.

gallery/ahaa

Ympäristöyliherkkyys ja krooninen kipu ovat hämmästyttävän samankaltaisia ilmiöitä!

Tenniskyynärpää + kipu laajalti muualla --> hankalampi kipu ja hoidot eivät tehoa yhtä hyvin