Etusivulle

4-1 Kartoita:

 

 • Onko diagnoosi kohdallaan?

 • Onko työssä tai vapaa-ajalla liiallista fyysistä tai henkistä kuormittumista?

 

 • Minkälaisia hoitomuotoja on ollut käytössä?

­

4-2 kartoita: mitä työssä voidaan tehdä?

 

1. Mitä haittaa tai rajoituksia työntekijä kokee olkapään kipuoireestaan työssään?__________

 

2. Miten ne vaikuttavat työntekijään ja hänen työsuoritukseensa?_______________________

 

3. Mitkä työtehtävät ovat erityisen ongelmallisia?____________________________________

 

4. Miten työtä voitaisiin muokata?________________________________________________

 

5. Onko työn muokkausmahdollisuuksista keskusteltu/suunniteltu esimiehen kanssa?_______

 

6. Jos työn muokkauksia on tehty työpaikalla, onko työntekijän tilannetta seurattu? Ovatko muokkaukset riittäviä? Tarvitaanko lisämuutoksia?___________________________________

 

7. Kaipaavatko esimiehet ja työntekijät tietoa kipuun ja työkykyyn liittyvistä asioista ja työn muokkausmahdollisuuksista?___________________________________________________

 

 

gallery/olkapää_työ

Diagnoosi:

 • Voiko kipu olla peräisin muualta (yläselän lihaskireys, kaularanka, sisäelimet)?
 • Onko jäätyneen olkapään viitteitä (selvä passiivinen liikerajoitus)? Diabetes, tupakka?
 • Liittyykö yläraajan tuntopuutosta, kihelmöintiä, lihasheikkoutta (TOS, niskavamma)?

 

Työ:

 • Onko työtä muokattu niin, toistuva taakkojen käsittely kohotetuin suorin käsin kaukana vartalosta ja pitkään jatkuvaa olkavarren kohoasentoa olisi saatu tilapäisesti vähennettyä?
 • Onko työkykyyn oleellisesti vaikuttavia työhön liittyviä psykososiaalisia kuormitustekijöitä (huono työilmapiiri, esimiehen tuen puute, kiire, työn liiallinen vaativuustaso ym.) kartoitettu? Jos on, onko niihin pyritty vaikuttamaan?
 • Onko esimiehen kanssa keskusteltu potilaan työstä ja työkyvystä? 
 • Onko työfysioterapeutti käynyt työpaikalla neuvomassa työn muokkauksessa?

 

Yksilöllisiä tekijöitä:

 • Onko työn ulkopuolella kuormitustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kivunsietokykyyn ja kivun kanssa pärjäämiseen (kriisi, suru, pitkittynyt stressi)?
 • Onko työn ulkopuolella harrastuksia, jotka ylläpitävät kipua (urheilu, erityisesti pallopelit ja kiipeily, remontointi, puutarhatyöt)?

 

Hoito:

 • Onko selvitetty mistä hoitomuodoista potilas kokee hyötyneensä? Mitkä pahentavat?
 • Onko potilas opetellut käyttämään aktiivisemmin myös ei-kipeää yläraajaa?
 • Onko potilas saanut fysioterapeutilta harjoitteluohjeita? Onko seurantaa suunniteltu?
 • Onko akupunktiota kokeiltu? Kortisonipistosta?
 • Onko sairauslomalla toteutettu aktiivista kuntoutumista ohjeiden mukaan?
gallery/maalaus

Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy 'ergonomiapankki' - hyviä ratkaisuja fyysisen ergonomian parantamiseksi

gallery/ttl