Etusivulle

= vihjeet olkapääkivun taustalla olevasta mahdollisesta vakavasta sairaudesta

 

Kiireellinen lähete tai konsultaatio voi olla aiheellinen, jos:

 • taustalla on suurienerginen vamma
 • löytyy viitteitä komplisoidusta murtumasta

 • kuumeinen bakteeritulehdus tai muu voimakasoireinen artriitti

 • epäily sydän -, keuhko- tai GI-peräisestä syystä (iskemia, syöpä, palleaperäinen ärsytys esim. sappitulehduksen takia)

 • äkillinen tai paheneva voimakasoireinen diskusprolapsiepäily kaularangassa (usein kipua hartiassa ja kipusäteilyä olkavarren yläosaa pidemmälle)­

gallery/red-flag-m-anim_abflags.com

1-2 Tutki: oireet paikallisesti sekä laajemmin!

 

Ota myös huomioon:­

 • olkalisäke-solisluunivelen kiputilat
 • proksimaaliset pleksusperäiset ja kaularangan hermojuuriin liittyvät syyt, esim. diskusprolapsi ja juuriaukkoahtauma­

Kiertäjäkalvosinjänteiden kipuun voi liittyä lyhytaikainen aktiivinen tulehdus, inflammaatio (tendiniitti). Akuutissa kivussa mukana voi olla myös bursiitti.

 

Olkapääkipuja aiheuttavat jännevaivat ovat usein kuitenkin kroonisia. Kliinisessä työssä näistä tulisi käyttää oiretta kuvaavaa nimitystä tendinopatia (rispaantuminen, ärtyminen). Mikäli merkittävää tapaturmaa ei ole, jännevaiva luokitellaan tendinopatiaksi. ­

 

Kiertäjäkalvosimen jännevaivan tyypillinen oire on levossa, rasituksessa tai molemmissa tuntuva kipu.

Jännevaivan diagnoosi on lähinnä kliininen (kivut, liikerajoitteet, heikentynyt voima). Jos tarvitaan kuvantamista, on natiivi-rtg aina ensisijainen kuvantamismuoto (erotusdiagnostiikka, myös hieman tietoa jänteen tilanteesta).

 

Lisää tietoa kuvantamisesta olkapään jännevaivojen Käypä hoito -suosituksesta kohdasta kuvantaminen -  löytyy täältä.

gallery/käypä hoito
gallery/lapalihasten voimien tutkiminen

Videot olkapään kliinisistä testeistä löytyvät täältä.

gallery/olkapäätestit

Kipu tuntuu usein olkalisäkkeen alapuolella, myös alempana olkavarren sivulla. Rasituskipu ilmenee etenkin vaakatason yläpuolisissa liikkeissä.

 

Supraspinatuksen tendinopatiassa aktiivi- ja passiiviliikkeen rajoittuminen olkavarren loitonnuksessa on yleensä kivusta johtuvaa. Supraspinatusrepeämään viittaa heikentynyt voima (pienessä repeämässä voima voi olla normaali). Toisaalta jänteen läpäiseväkin repeämä voi olla oireeton.

 

Kuvantamistutkimuksissa on löydetty repeämiä myös merkittävältä osalta potilaista, jotka ovat täysin oireettomia.

 

Mikäli repeämän taustalla on selvästi tapaturma, kuten kaatuminen ojennetun raajan varaan, eikä merkkejä merkittävästä jänne-rappeumasta ole, potilas on syytä lähettää kiireelliseen kirurgiseen arvioon (kuukauden sisällä vammasta). Repeämää on epäiltävä, mikäli tapaturman jälkeen röntgenkuva on normaali, mutta aiemmin hyvin liikkuneen olkapään liikkeet eivät ala palautua muutaman viikon kuluessa.

­1-1 Tutki: aina ensin punaiset liput

gallery/bursiitti

1-3 tutki: ONKO diagnoosi kohdallaan?

 

Harvinaiset/hyvin harvinaiset:

 • iskemia, esimerkiksi traumaperäinen yläraajan iskemia
 • vakavat neurologiset syyt, esimerkiksi ALS tai MS-tauti
 • reumasairaus esim. polymyalgia rheumatica
 • muut voimakkaat kiputilat, esimerkiksi monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä (Complex Regional Pain Syndrome, CRPS), jossa laukaisevana tekijänä on yleensä vamma, leikkaus tai kipsaus. Tähän liittyy yleensä ihon värimuutoksia ja turvotusta. Joiden mielestä jäätynyt olkapää olisi itse asiassa CRPS:n ilmentymä.

 

Erotusdiagnostiikassa tavoitteena on erottaa yleiset olkapään jännevaivat muista spesifisistä olkapää-sairauksista (punaiset liput lueteltu ylhäällä).

 

Yleisten olkavaivojen (jännevaiva, nivelrikko, jäätynyt olkapää) tyypillisiä piirteitä kuvattu alla. Oireet ovat samankaltaisia (yösärky, liikerajoitteet, rasituskipu nostoliikkeissä):

 

 • Jännevaiva - tendinopatia (ei läpäisevää repeämää)

       - aktiiviset liikkeet normaalit, kipukaarioire (kipu 60–120 asteen loitonnuksessa)
       - voimat voivat olla heikentyneet kivun vuoksi, mutta olkalisäkkeen alaisen

         puudutteen jälkeen paremmat
       - röntgenkuva normaali (jännekalkkeumaa voi näkyä)

 

 • Jännevaiva - Läpäisevä repeämä

       - aktiiviset liikkeet voivat rajoittua, passiiviset liikkeet normaalit
       - voimat heikentyneet, tyypillisimmin loitonnuksessa ja ulkokierrossa
       - röntgenkuva yleensä normaali massiivisessakin repeämässä, mutta olkalisäkkeen

 alainen tila voi olla kaventunut

 

 • Nivelrikko (glenohumeraalinivel)

       - Aktiiviset, usein passiivisetkin liikkeet rajoittuneet
       - Nivelestä kuuluu/tuntuu liikutellessa rutinaa
       - Rtg: tyypilliset löydökset (kaventunut nivelväli, luunokat, rustonalaisen luun tiivistymät)

 

 • Jäätynyt olkapää

        - Sekä aktiiviset että passiiviset liikkeet (erityisesti kiertoliikkeet) rajoittuneet

        - Röntgenkuva normaali

 

 

Älä käytä impingement/

ahdas olka -termejä

- ovat harhaanjohtavia!

gallery/levon

Fysiatri Heikki Levonin luennot Tykessä v. 2015 löytyvät täältä.

olkapääkipu

gallery/ahaa
gallery/shoulder-pain