Etusivulle

­1. Mitä haittaa tai rajoituksia työntekijä kokee selän kipuoireestaan työssään?_________________

 

2. Miten ne vaikuttavat työntekijään ja hänen työsuoritukseensa?___________________________

 

3. Mitkä työtehtävät ovat erityisen ongelmallisia?________________________________________

 

4. Miten työtä voitaisiin muokata?____________________________________________________

 

5. Onko työn muokkausmahdollisuuksista keskusteltu/suunniteltu esimiehen kanssa?___________

 

6. Jos työn muokkauksia on tehty työpaikalla, onko työntekijän tilannetta seurattu? Ovatko muokkaukset riittäviä? Tarvitaanko lisämuutoksia?______________________________________

 

7. Kaipaavatko esimiehet ja työntekijät tietoa kipuun ja työkykyyn liittyvistä asioista ja työn muokkausmahdollisuuksista?_______________________________________________________

DIAGNOOSI:

 • Onko tulehdussairauden (esim. selkärankareuma) mahdollisuus poissuljettu?
 • Onko taustalla merkittävää selän vammaa tai aiempaa syöpätautia?
 • Säteileekö kipu tai puutuminen polven alapuolelle (iskiashermopinne)?

TYÖ:

 • Onko työtä muokattu niin, että toistuva nostaminen, etukumarat ja kiertyneet selän asennot ja tärinää aiheuttavat työtehtävät olisi saatu tilapäisesti vähennettyä?
 • Onko työkykyyn oleellisesti vaikuttavia työhön liittyviä psykososiaalisia kuormitustekijöitä (huono työilmapiiri, esimiehen tuen puute, liiallinen kiire, työn liiallinen vaativuus ym.) kartoitettu? Jos on, onko niihin pyritty vaikuttamaan?
 • Onko työntekijä keskustellut esimiehen kanssa potilaan työstä ja työkyvystä?
 • Onko työterveyshuolto ollut yhteydessä esimieheen työjärjestelyistä?
 • Onko työfysioterapeutti käynyt työpaikalla neuvomassa työn muokkauksessa?

 

YKSILÖLLISIÄ TEKIJÖITÄ:

 • Onko työn ulkopuolella kuormitustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kivunsietokykyyn ja kivun kanssa pärjäämiseen (kriisi, suru, pitkittynyt stressi)?
 • Onko työn ulkopuolella toimintoja tai harrastuksia, jotka ylläpitävät kipua (urheilu, remontointi, pitkät ajomatkat, puutarhatyöt)?

­

HOIDOT:

 • Onko selvitetty mistä hoitomuodoista potilas kokee hyötyneensä? Mitkä pahentavat?
 • Onko potilas saanut fysioterapeutilta omahoito-ohjeita?
 • Onko potilaalla käytössä aktiivisia keinoja hallita kipuaan? Liikunta?
gallery/nostoapu

4-2 kartoita: mitä työssä voidaan tehdä?

Huom! Ergonomisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta ei ole satunnaistettuihin vertailututkimuksiin perustuvaa luotettavaa näyttöä alaselkäkivun osalta (vaikka tutkimuksia on runsaasti!).

 

Istumatyöhön liittyy lisääntynyt selän lihaskuormitus, mutta istuminen työssä ei tutkimusten mukaan lisää alaselkäkipujen ilmaantuvuuden riskiä.

 

 Pointti: Työ on tärkeää mutta monet muut ei-työhön liittyvät asiat ovat myös tärkeitä!­

 

Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy 'ergonomiapankki' - hyviä ratkaisuja fyysisen ergonomian parantamiseksi

gallery/ttl

4-1 kartoita:

 

 • Onko diagnoosi kohdallaan?

 

 • Onko työssä tai vapaa-ajalla liiallista fyysistä tai henkistä kuormittumista?

 

 • Minkälaisia hoitomuotoja on ollut käytössä?

Job Accomodation Network JAN - työn muokkausehdotuksia (englanniksi)