Etusivulle

= vihjeet selkäkivun taustalla olevasta mahdollisesta vakavasta sairaudesta

 

Kiireellinen lähete tai konsultaatio voi olla aiheellinen, jos on:


Ratsupaikkaoireyhtymä

Virtsaumpi ja ulosteenpidätyskyvyn vaikeus, ratsupaikka-anestesia, yleiset alaraajahalvausoireet

 • Päivystyslähete erikoissairaanhoitoon paikkaan, jossa on mahdollisuus välittömään kuvantamiseen ja leikkaukseen

Aortta-aneurysman repeämä tai aortan dissektoituma

Äkillinen, sietämättömän kova kipu, yli 50 vuoden ikä, hemodynamiikan häiriö

 • Päivystyslähete erikoissairaanhoitoon paikkaan, jossa on mahdollisuus välittömään kuvantamiseen ja leikkaukseen

Pahanlaatuinen kasvain

Anamneesissa syöpä, selittämätön painon lasku, kuumeilu, etenevät oireet, yökipu, yli kuukauden jatkunut kipu, parapareesi

 • Lähete erikoissairaanhoitoon, parapareesissa päivystysluonteisesti

Bakteerispondyliitti, spondylodiskiitti

Aiempi selkäleikkaus, virtsatie- tai ihoinfektio, immunosuppressio tai glukokortikoidilääkitys, suonensisäisten huumeiden käyttö

 • Päivystyslähete erikoissairaanhoitoon

Selkärangan kompressiomurtuma

Yli 50 vuoden ikä, kaatumistapaturma, glukokortikoidien käyttö, osteoporoosi

 • Lähete erikoissairaanhoitoon

 

gallery/red-flag-m-anim_abflags.com

1-3 Tutki: oireet paikallisesti sekä laajemmin!

 

­1-2 Tutki: aina ensin punaiset liput!!

Täältä löytyvät alaselän kliinisestä tutkimisen kaikki ohjeet kuvineen (vaatii Terveysportin tunnukset) .

gallery/selkä kliininen tutkiminen

Laboratoriokokeista:

 

 • Yleensä selkäkipupotilaalle ei ole tarpeen tehdä laboratoriotutkimuksia
 • Jos todetaan merkkejä vakavista tai spesifisistä sairauksista, tarpeellisia laboratoriotutkimuksia ovat yleensä ainakin

       –CRP

       –perusverenkuva ja

       –virtsan perustutkimus.

 

Kuvantamisesta:

 

 • Kuvantamisesta epäspesifissä akuutissa tai subakuutissa alaselkäkivussa ei ilmeisesti ole hyötyä mutta saattaa olla haittaa (lainaus Käypä hoito -suosituksesta).

 

 • Lannerangan röntgenkuvaa tarvitaan harvoin! Vain 1/2500:ssa kuvauksesta on merkityksellinen löydös.
 • Alle 40-vuotiaille ei tule tehdä lannerangan röntgenkuvausta lainkaan. Jos löydökset todella edellyttävät kuvantamista, tehdään magneettikuvaus.­
 • Lannerangan RTG-kuvaus voi olla indikoitu, jos on epäily destruktiosta (esim. pahanlaatuinen kasvain tai etäpesäkkeet), murtumasta, spondyliitista tai diskiitistä (myöhäisvaiheessa). LS-rtg:llä ei voi täysin varmasti sulkea pois edellä mainittuja aiheuttajia.

 

Täältä lisää tietoa alaselkäkivun kuvantamisindikaatioista.

 

Magneettitutkimus on ongelmallinen, koska rangan löydöksiä on oireettomiltakin hyvin paljon, kts.kuva. Kaikilta yli 50-vuotiailta löytyy selän MRI:stä jotain. Joka toisella 20-vuotiaalla on ainakin yksi välilevy rappeutunut/madaltunut.

 

MRI-lähetteen täsmällinen kysymyksenasettelu on tärkeä. Väärintulkitun löydöksen seurauksena selkäkipuinen voi alkaa mieltää itsensä selkäsairaaksi ja alkaa käyttäytyä sairaan tavoin.

 

Tästä löytyy erinomainen ja lyhyt (n. 5 min) Youtube-video alaselän tutkimiseen (Tuotanto Turun Lääketieteen kandidaattiseuran Speksi)

gallery/luokittelu
gallery/selän tutkiminen
gallery/tasodiagnostiikka

Selkäkanavan erinomaiset sivut selkäkivun luokittelusta ja hoidosta löytyvät täältä

Käypä hoito -suositus: Selkäoireet voidaan jakaa esitietojen ja kliinisen tutkimuksen löydösten perusteella kolmeen pääluokkaan:

- mahdollinen vakava tai spesifinen selkäsairaus
- hermojuuren toimintahäiriö, johon viittaavia oireita ovat alaraajaoireet (iskiasoire, katkokävely)
- epäspesifiset selkävaivat: pääosin selän alueella ilmenevät oireet, joiden yhteydessä ei todeta viitteitä vakavasta sairaudesta tai hermojuuren toimintahäiriöstä.

1-1 Tutki: pohdi mihin alaluokkaan selkäkipu kuuluu

 

gallery/tohtori vahvaselkä
gallery/selän mri-löydökset
gallery/ahaa

Lähettävällä lääkärillä pitää olla selkeä käsitys kivun syystä ja diagnoosista. Kuvauksella hän hakee vahvistuksen diagnoosilleen.