Allevianda Oy:n yleiset sopimusehdot

Voimassa 1.3.2019 alkaen.

Palveluntarjoaja

  • Allevianda Oy
  • Y-tunnus 2826288-9
  • Postiosoite: Siilitie 1 S 171, 00800 Helsinki
  • Sivustot, joihin näitä sopimusehtoja sovelletaan:
    • otakipuhaltuun.fi

Yleistä

Koskien otakipuhaltuun.fi -sivuston verkkokauppaa, jonka digitaalisia tuotteita myy yritys Allevianda Oy, y-tunnus 2826288-9. Yleisiä sopimusehtoja noudatetaan jokaisen tilauksen yhteydessä. Tilaamalla tuotteita otakipuhaltuun.fi -verkkokaupasta asiakas hyväksyy nämä voimassa olevat sopimusehdot. Otakipuhaltuun.fi myy digitaalisia tuotteita yrityksille ja yhteisöille sekä täysi-ikäisille, Suomessa asuville yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron (24 %). Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Tilaaminen

Tilaamalla tuotteet otakipuhaltuun.fi -verkkokaupasta asiakas on velvoitettu antamaan vaaditut henkilö-, yhteys- ja maksutiedot kokonaisuudessaan ja todenmukaisesti. Asiakas vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Allevianda Oy ei vastaa siitä, jos asiakas ilmoittamiensa tietojen virheellisyyden vuoksi ei saa tilaustaan, tilaus- ja toimitusvahvistuksia tai muita asiakirjoja. Allevianda Oy ei vastaa myöskään siitä, jos tuotteessa on puutteita asiakkaan ilmoittamien tietojen virheellisyyden vuoksi. Tuotteet tilataan ja ostetaan internetin välityksellä osoitteesta otakipuhaltuun.fi -verkkokaupasta sähköisen tilauslomakkeen kautta. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin sopimusehtoihin.

Maksutavat

Tuotteet maksetaan Checkout maksunvälityspalvelun kautta, lisätietoja osoitteesta https://checkout.fi/verkkokauppiaalle/maksuehdot/. Asiakas vastaa siitä, että maksukortti on asiakkaan omaisuutta ja että hänellä on käyttöoikeus siihen. Maksukortilla on oltava riittävä kate tilauksen kokonaishinnan maksamiseksi. Allevianda Oy ei korvaa mahdollisia asiakkaan maksettavaksi koituvia pankin tai luottoyhtiön käsittelykuluja.

Tilausvahvistus

Kaikki maksetut tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilatut tuotteet ja niiden hinta. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää oikean sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. 

Tuotteiden ja palvelujen toimitus

Yritys sitoutuu aloittamaan digitaalisen tuotteen tai palvelun toimittamisen heti oston yhteydessä (verkkokurssit ja e-kirjat).

Tuotteiden peruutus ja reklamaatiot

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukaiset ehdot peruuttaa kauppa. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa digitaalisen tuotteen ostoa sen jälkeen, kun yritys on aloittanut digitaalisen tuotteen toimittamisenhttps://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/verkkokauppa-posti-ja-puhelinmyynti-etamyynti/peruutusoikeus-etamyynnissa/

Tuotteen peruutuspyyntö tulee toimittaa viipymättä, viimeistään 14 päivän kuluessa ostohetkestä, sähköpostilla osoitteeseen valmentajat@otakipuhaltuun.fi.

Asiakasreklamaatiot, jotka koskevat yrityksen tuotteita tulee lähettää yritykselle viipymättä, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa. Yritys käsittelee reklamaatiot kahden viikon kuluessa siitä, kun reklamaatio on tullut yritykselle. Reklamaatiot toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen valmentajat@otakipuhaltuun.fi.

Muuta

Yritys pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Muutosten taustalla ovat yleisimmin lainsäädännölliset muutokset tai yrityksen liiketoiminnassa (esimerkiksi tuotevalikoiman laajentuminen koskemaan muuta kuin digitaalisia tuotteita ja palveluja). Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin sopimusehtoihin. Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, yrityksen sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Vastuun rajoitukset

  1. Allevianda Oy ja sen ylläpitämä otakipuhaltuun.fi -sivusto eivät ole vastuussa terveydentilastasi. Tiedot tällä sivustolla eivät korvaa pätevän terveydenhuollon ammattilaisen neuvoja. Puhu lääkärin tai hoitajan kanssa jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita koskien terveydentilaasi. Jos sinulla on kysyttävää tai palautetta otakipuhaltuun.fi -verkkosivuston tai tietyn verkkovalmennuksen sisällöstä, voit lähettää meiliä osoitteeseen: valmentajat@otakipuhaltuun.fi.
  2. Yritys ei ole vastuussa palvelujen, tuotteiden tai ilmaisten materiaalien käytöstä aiheutuvista kuluista, tulojenmenetyksestä tai muista mahdollisista toimenpiteistä, joita asiakkaalle saattaa aiheutua.
  3. Yritys ei ole vastuussa verkkosivuston käytön yhteydessä esiintyneistä teknisistä häiriöistä ja siitä seuraavasta puutteellisesta tilausten käsittelystä.
  4. Yritys ei myöskään vastaa ylivoimaisesta esteestä johtuvasta velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä.

Sovellettava laki

Näihin toimitus- ja sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, edellyttäen kuitenkin aina, että asiakas säilyttää suojan, joka hänellä on asuinmaansa lainsäädännön nojalla.
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

Allevianda Oy käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti.
Allevianda Oy sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmannelle osapuolelle.

Immateriaalioikeudet

Allevianda Oy omistaa ja ylläpitää otakipuhaltuun.fi -verkkosivustoa. Sivuston ulkoasu ja kaikki elementit, mukaan lukien sivustolla näkyvät tavaramerkit, logot ja verkkotunnukset on suojattu immateriaalioikeuksia suojaavien lakien nojalla ja ne ovat (1) Allevianda Oy:n omaisuutta tai (2) kolmansien osapuolten omaisuutta ja niiden omistajat ovat myöntäneet Allevianda Oy:lle käyttöoikeuden.

Sivuston sisällön tai sisällön osan millä tahansa tavalla toteutettu osittainen tai kokonaan kopioiminen, jäljentäminen, muuntaminen, uudelleen julkaiseminen, lataaminen, tallentaminen, vääristäminen, siirtäminen tai jakeleminen ei ole sallittu ilman Allevianda Oy:n antamaa nimenomaista etukäteistä suostumusta. Kopiointi yksityiseen käyttöön on sallittua vain henkilökohtaista, yksityistä ja ei-kaupallista käyttöäsi varten henkilökohtaisella tietokoneellasi tai sivustolla tarjottujen jakamistyökalujen avulla.

Seuraavan tekijänoikeuksia koskevan maininnan tulee sisältyä kaikkiin sivustoa kokonaan tai osittain kopioitaessa valmistuviin tallenteisiin ja kopioihin: ”© Ota kipu haltuun. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN”.

Allevianda Oy varaa oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin, jos sen immateriaalioikeuksia loukataan.

 otakipuhaltuun.fi Rekisteriseloste | otakipuhaltuun.fi Kauppa